Cookies By using our website, you explicitly agree to the use of cookies and the usage of your personal data to access our website for the purpose of improving our online content. This consent also includes the use by us of service providers, such as Google Analytics, and the sharing of data with these for this purpose. You can find further information in our Privacy Policy. This site uses cookies in order to improve your user experience. For more information (including an opt-out), see details.
Menu

BIM: EPDM TOONT HAAR TOEGEVOEGDE WAARDE

BIM EPDM

Met Building Information Modeling (BIM) verandert de manier waarop gebouwen, de infrastructuur en nutsvoorzieningen worden gepland, ontworpen, gebouwd en beheerd. BIM biedt hierbij veel voordelen. BIM staat voor Building Information Modelling en maakt het mogelijk om gebouwen volledig 3D te ontwerpen.

 

Een digitaal ontwerp waarmee alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces door alle bouwpartijen wordt opgeslagen, gebruik en beheerd. Ontwerpen, visualisatie, simulatie en samenwerking wordt softwarematig mogelijk gemaakt waardoor de kans op faalkosten aanzienlijk wordt gereduceerd.

EPDM BIM BIBLIOTHEEK

EPDM Bim ready

BIM modellering binnen de Nederlandse bouw heeft zijn sporen inmiddels verdiend. Op vaak complexe bouwprojecten, waar toch ook een vorm van standaardisatie in zit, is BIM al een gewoongoed geworden. Vooral onze tweedimensionale en driedimensionale EPDM systemen sluiten hierbij nauw aan; EPDM toont haar toegevoegde waarde voor de BIM modelleur. Het modelleren met BIM  is veel meer dan het werken met 3D software. Het noodzaakt een andere denkwijze en niet alleen bij de ontwikkelaar of modelleur. Het heeft veel meer te maken met een optimalisatie van het bedrijfsproces, faalkosten reductie, prefab bouwen, logistieke uitdagingen en continuïteit. 

 

Omdat wij er van zijn overtuigd dat met de inzet van BIM de grote meerwaarde van het toepassen van EPDM in de bouw wordt onderstreept, stellen wij  onze EPDM daksystemen zijn volledig beschikbaar als Revit Family. In totaal 6 verschillende daksystemen, uitgewerkt op LOD400 niveau. Van een losliggend geballast systeem, tot een verkleefd of een groendak systeem

 

 

Naar BIM bibliotheek

MEER INFORMATIE

 Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die EPDM bij digitaal modelleren biedt? Wij helpen u vrijblijvend op weg.
 

Advies/informatie aanvragen

Afbeelding: Frank Schrama